تبلیغات
MΛŤΛ尺らΛҚ - انتخاب عتوان سخته لامصب


MΛŤΛ尺らΛҚ

this is my world


(タイトルなし) のデコメ絵文字 ᓄـטּ آستین سوییشرتـᓄ بلنـכه 

(タイトルなし) のデコメ絵文字 نیازے به گرᓄـاے כست ڪسے نـכارᓄ 

(タイトルなし) のデコメ絵文字 ولنتاینتوטּ واسه خوכتوטּ整理 のデコメ絵文字

(タイトルなし) のデコメ絵文字 خـــــــوش باشیـــــن ゜*顔、かわいい*゜ のデコメ絵文字 

 כختر آروᓄـے هستـᓄــــ AU のデコメ絵文字 ــــا

  ولے بجاش خیلے شیڪ و ᓄـجلسے 

 ハートだよ。1つ のデコメ絵文字 هار Fw: のデコメ絵文字 

ᓄـیشـᓄ あにまるず のデコメ絵文字 

 

 グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字 رفیقاـᓄ پشتـᓄـטּ 整理 のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字 כشـᓄـنا پشت ترטּ  グーミーズ のデコメ絵文字

 グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字 هـᓄـیشه هـᓄـینه *グーミン* のデコメ絵文字

グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字 رفیقا عشقـᓄـטּ   グーミーズ新着です!(b^ー°)9月19 のデコメ絵文字

 

=?utf-8?B?44KG44KL44G144KP?= のデコメ絵文字  بزرگتریטּ افتخارᓄ اینه ڪه 

هـᓄـه وسایلاـᓄـو باباـᓄ خریـכه 

نه پسره ᓄـرכـᓄ 猫・肉球*゜ のデコメ絵文字

 

 

=?utf-8?B?44KG44KL44G144KP?= のデコメ絵文字 اگه میبینے تنهام 

  نه آـכم شـכم  

  نه توبه ڪرכم  

  نه عوض شـכم  

  نه سرم شلوغه  

  نه כلم جایے گیر ڪرכه  

  نه כلیل خاصے כارم  

まるまる のデコメ絵文字 فقط حوصله نـכارم به یڪے اجازه بـכم اعصابمو خرכ ڪنه まるまる のデコメ絵文字

まるまる のデコメ絵文字 بیاـכ و گنـכ بزنه و بره まるまる のデコメ絵文字

まるまる のデコメ絵文字 حوصله نـכارم بازم כاستاטּ بشه برام まるまる のデコメ絵文字

まるまる のデコメ絵文字 حوصله نـכارم خالے بنـכیاشو باور ڪنم まるまる のデコメ絵文字

まるまる のデコメ絵文字 כلم نمیخواـכ اعصابم بریزه بهم まるまる のデコメ絵文字

 آره تنهام

OK のデコメ絵文字 فقط همین... OK のデコメ絵文字

 

{cliiiiiiiiiiiiick}نوشته شده در یکشنبه 11 مرداد 1394 ساعت 01:21 ب.ظ توسط scare crow نظرات | |


:قالبساز: :بهاربیست: