تبلیغات
MΛŤΛ尺らΛҚ - دخترونه


MΛŤΛ尺らΛҚ

this is my world


 مـــــــن در جامعه ای زندگی میکنم کهـ


بـــــهـ زنان می آموزد مراقب باشنــد کسی به آنها تجاوز نــــکندかわいい男の子&女の子(*/□\*) のデコメ絵文字


امــــــ 気持ち のデコメ絵文字 ــــــــا (...)


به هیچ مردی نمی آموزد کهـ بهـ کسی تجاوز نکندドクロだよ。 のデコメ絵文字


İmage
 
 
=?utf-8?B?55+i5Y2w?= のデコメ絵文字 هِـــــی عــمــویــی℃-ute のデコメ絵文字

=?utf-8?B?55+i5Y2w?= のデコメ絵文字 بــا مـوجـودیـــ که 7روز خونریزی مــیکــنـه 

=?utf-8?B?55+i5Y2w?= のデコメ絵文字 ولــــی نمیـــمیــره در نیـــفـــتかわいい男の子&女の子(*/□\*) のデコメ絵文字

=?utf-8?B?55+i5Y2w?= のデコメ絵文字 اَ مـــا گــفتــن بــــود(タイトルなし) のデコメ絵文字
 
آیکون,زیبا ساز,دخترونه,فانتزی آیکون,زیبا ساز,دخترونه,فانتزی آیکون,زیبا ساز,دخترونه,فانتزی
 
 
(タイトルなし) のデコメ絵文字 بــنــی آدَم اَعــضـــایِ یــک پــیــکَـرَنــد グーミーズ 見てね(^◇^)┛ のデコメ絵文字

(タイトルなし) のデコメ絵文字 کــــه دَر آفَـــریـنِـش دُخـــدَرا بَـــرتَــرنـد整理 のデコメ絵文字پَـــــــرچَــم بــــالـــآس
 

آیکون,زیبا ساز,دخترونه,گیتار آیکون,زیبا ساز,دخترونه,گیتار آیکون,زیبا ساز,دخترونه,گیتار

 
دوستـــــــی مـــــا دخــــدرا (هــمــیشــه) پــــایــدارهــ顔文字 のデコメ絵文字


منتــــها اگــــهـ یـــهـ پــســـر اون وســــط پــیــدا نــشــهـ 

Friend4arm.jpg

 
 بــه بــــعــــضــــیــــام بــــــاس گــــفــــــت:゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字


 قــــبــــــل ایــــنــــکــــه بــــگــــی دوســــتــــت دارم゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字


(タイトルなし) のデコメ絵文字 خــــــود ارضایــــــــی کـــن شــــاید نظـــــرت عوضــــ شــــــد゜*ひげ*゜ のデコメ絵文字


 
آیکونهای زیباساز آیکونهای زیباساز آیکونهای زیباساز


نوشته شده در یکشنبه 11 مرداد 1394 ساعت 01:04 ب.ظ توسط scare crow نظرات | |


:قالبساز: :بهاربیست: